Giới thiệu

Nhà thờ Giáo xứ Phúc Nhạc

  • Địa chỉ: Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình  (Bản đồ )
  • Chánh xứ: Linh mục Phêrô Trịnh Ngọc Do (8/2019)
  • Phó xứ: Linh mục Gioan Baotixita Lê Ngọc Vân (10/2018)

Các nhà thờ lân cận :   Giáo họ Đức Bà  –   Giáo họ Phúc Giang  –   Giáo họ Tân Hợp  –   Giáo họ Thôn Đồng  –   Giáo họ Thôn Phạm

1. Tên gọi : Giáo xứ Phúc Nhạc

2. Năm thành lập: 1790

3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm

4. Năm xây dựng nhà thờ: 1890

5. Tước hiệu nhà thờ: Đền Thánh Phúc Nhạc

6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: khoảng 27.360m2

7. Số tín hữu: 2.650

8. Số giáo họ: 6

9. Số họ có nhà thờ: 6

10. Các Hội đoàn:

– Hội Gia trưởng
– Hội Mân côi
– Hội Bà Thánh Đê
– Ca đoàn
– Ban Giáo lý
– Legio
– Hội Kèn
– Hội Thánh Thể
– Giới Trẻ
– Ca đoàn Gia trưởng

(Thống kê tháng 8 năm 2010)